Kansspelbelasting wordt verhoogd van 29 procent naar 29,3 procent

Naar aanleiding van het gat dat is ontstaan omdat de voorgenomen hogere motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s niet doorgaat, wordt er onder andere een verhoging van de kansspelbelasting doorgevoerd. Deze gaat van 29 procent naar 29,3 procent en zal betaald moeten worden door de goksites.  Sinds de invoering van de Wet kansspelen op afstand is deze betalingsplicht namelijk weggenomen bij de spelers.

Twee weken geleden werd er nog een motie aangenomen die een voorgenomen verlaging van de kansspelbelasting naar 25 procent teniet moet gaan doen. Rudmer Heerema, de indiener hiervan, wil met het geld dat er mee gemoeid is tegoed laten komen aan de sport en het bestrijden van kansspelverslaving. Nu is de kansspelbelasting echter niet omlaag gegaan, maar juist met 0,3 procent verhoogd.

Verhoging van de kansspelbelasting

Op Prinsjesdag werd als onderdeel van de Miljoenennota het Belastingplan 2023 bekend gemaakt. Hier was onder andere een verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers in opgenomen. Dit gaat echter niet door omdat het kabinet deze groep een niet nog grotere lastendruk op wil leggen. Desalniettemin betekende het wel dat de staatssecretaris van Financiën op zoek moest naar geld om dit gat te dichten.

Marnix van Rij heeft dit gevonden door pakjes shag duurder te maken en door een verhoging van de kansspelbelasting door te voeren. Brancheverenigingen VNLOK, NOGA en VAN Kansspelen laten weten dat de sector door dit besluit onaangenaam verrast is. Peter-Paul de Goeij sprak namens alle partijen zijn zorgen uit. “We zijn bezorgd dat de stijgende lastendruk zal leiden tot een minder aantrekkelijk vergund aanbod en stijging van het aandeel consumenten dat zich zal wenden tot illegale alternatieven.”