Geen gokreclames meer vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaat het reclameverbod voor goksites in. Dit houdt in dat ze geen ongerichte reclame meer mogen maken op televisie, radio en in publieke ruimtes. De ministerraad heeft ingestemd met het in consultatie brengen van een aanpassing van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie. Zo valt te lezen op de website van de Rijksoverheid. Dit is echter niet de enige aanpassing die er gaat komen, in de toekomst zal het reclameverbod verder toenemen voor goksites.

Een jaar nadat het reclameverbod voor goksites is ingegaan zal ook sponsoring van en evenementen en programma’s verboden worden. En op 1 januari 2025 is het ook gedaan met sportsponsoring. Dit duurt nog twee jaar, op die manier geeft minister Franc Weerwind sportclubs de ruimte om zich voor te bereiden op de toekomstige situatie.

Reclameverbod voor goksites

Minister Franc Weerwind gaf eerder al aan dat enige mate van reclame nodig is om kanalisatiedoelstellingen te halen. Kwetsbare groepen, waaronder jongeren, moeten echter wel goed beschermd worden. Om hiervoor te zorgen werd in december al een motie aangenomen om ongerichte reclame door goksites te verbieden. Een eerste stap in die richting is al gemaakt door de goksites zelf, maar dat is niet voldoende. Weerwind deed er een schepje bovenop door eerst de rolmodellen te verbieden, en daar komt het verbod op gokreclames straks bij. Op 8 juli 2022 zei hij de volgende woorden:

“Vandaag hebben we een belangrijke stap gezet richting het verder aan banden leggen van gokreclames. Reclame is een middel om mensen naar het legale aanbod te leiden, maar het belang van verslavingspreventie weegt zwaarder. Hiermee wil ik met name kwetsbare groepen zoals jongeren beschermen.”

Het verbod dat per 1 januari 2023 in zal gaan geldt echter alleen voor goksites. Dit houdt in dat zij geen reclame meer mogen maken op televisie, radio en in publieke binnen- en buitenruimtes. Reclames via internet, bijvoorbeeld op goksitesvergelijker.nl, en directe mailing is nog wel toegestaan. De regels rondom deze vorm van adverteren zullen echter wel worden aangescherpt.

Het verbod op (sport)sponsoring volgt later

In de Tweede Kamer is tevens verzocht om een verbod op (sport)sponsoring in te voeren. Deze is uiteindelijk gefaseerd ingevoerd, wat inhoudt dat vanaf 1 januari 2024 goksites geen programma’s en evenementen meer mogen sponsoren. Een jaar later, vanaf 1 januari 2025, volgt dan ook het verbod voor sportsponsring. Goksites mogen dan niet meer te zien zijn op en rondom sportlocaties. De kansspelautoriteit zal toezicht houden op het naleven van de wijzigen in de regels waaraan goksites zich dienen te houden.